Lozan’a Atılan Tüm İftiraların Cevabı, İşte Gerçekler


90
2.5k shares, 90 points
Malumunuz son dönemlerde ”Lozan Antlaşması Hezimettir” cümlesini çok duyar olduk. Bu cümleye ek olarak  deli saçması iftiralar ve  olmayan maddeler eklenmiştir. En yaygın olanı da ”100 yıl sonra bitecek, petrol çıkartacağız, bor çıkartacağız” yalanı.  Bu iftira ve yanlış bilgileri tek tek açıklayalım.
 1. 1 İsmet İnönü, Ege Adaları'nı Lozan Antlaşmasıyla Kaybetti Yalanı


  1912 Balkan Savaşı'nda Yunanistan tarafından işgal edilen Ege Adaları'nı Osmanlı Devleti 30 mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması'yla ve 14 Kasım 1913 tarihli Atina Antlaşması'yla Yunanistan'a bırakmıştır. Londra Antlaşması'na göre '' Ege Adaları'nın geleceğinin saptaması büyük devletlere bırakılacaktır'' Böylece Osmanlı Devleti, Ege Adaları'nı fiilen kaybetmiştir.

  Şimdi size Londra Antlaşmasının Maddelerini Sunalım
  1. Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye ve enez olacak şekilde belirlenecektir.
  2. Yunanistan'a; Girit, Selanik ve Güney Makedonya teslim edilecektir.
  3. Bulgaristan'a; Dedeağaç, Kavala ve bütün Trakya teslim edilecektir.
  4. Sırbistan'a; Orta ve Kuzey Makedonya teslim edilecektir.
  5. Arnavutluk ve Ege adalarının kaderinin belirlenmesi Osmanlı Devleti tarafından büyük devletlere bırakılacaktır.

  Gördüğünüz gibi maddeler açık ve net.  Bu antlaşmaya göre Ege Adaları'nı Lozan Antlaşması'nda değil, Londra Antlaşmasında kaybettik. Bu da demek oluyor ki  '' İnönü Adaları sattı'' cümlesi iftiradan ibarettir. 

 2. 2 On İki Ada Bizimdi, Lozan Antlaşması'yla Teslim Ettik Yalanı


  1911 Trablusgars Savaşı sırasında İtalyanlar On İki Ada'yı işgal etmiştir. Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya ile imzaladığı 18 Ekim 1912 tarihli Uşi Antlaşması'yla On İki Ada'yı Balkan Savaşı bitinceye kadar geçici olarak İtalya'ya bırakmıştır.

  Uşi Antlaşmasının başlıca maddeleri şunlardı:

  1. Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı. Trablusgarp ve Bingazi, yeni bir kanun ve özel düzenle yönetilecektir.
  2. Trablusgarp ve Bingazi'de Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını, padişah adına naibü's-sultan olarak tayin edilen bir görevli koruyacak, dini ve adli işler, padişah tarafından seçilecek kadılar eliyle yürütülecekti. Kadı ve Naibü's-Sultan'ın maaşları, Osmanlı maliyesince ödenecekti.
  3. İtalya On iki Ada'yı geçici olarak elinde tutacak, Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında bu adaları savunamayacaktı.


  Maddelerden anlaşılacağı üzere, on iki adalar Lozan Antlaşması'nda değil, Uşi Antlaşmasında kaybedilmiştir. Bu olay günümüzde şu şekilde yansıtılıyor '' Adaların hepsi Osmanlı Devleti'nin egemenliği altındaydı ve biz adaları Lozan Antlaşması'yla teslim ettik'' görüldüğü üzere bu cümleler de iftiradan ibarettir. 

 3. 3 Kıbrıs Yalanı


  Osmanlı Devleti, 1878 yılında İngiltere'yle yaptığı antlaşmada Rus saldıralarına karşı askeri yardım şartıyla Kıbrıs'ta bir İngiliz üssü kurulmasını ve Kıbrıs'ın yönetiminin İngiltere'ye verilmesini kabul etmiştir. 1. Dünya Savaşı çıkınca, 5 Kasım 1914'te İngiltere, Kıbrıs'ı ilhak etmiştir. Bu da demek oluyor ki Kıbrıs önce 1878 yılında daha sonra 1914 yılında elimizden çoktan çıkmıştır.

  Atatürk'ü ve kurtuluş savaşını karalamak isteyenler, bu durumu farklı yansıtmaktadır. Sanki Kıbrıs Osmanlı Devleti'ne aitmiş, Lozan Antlaşmasıyla Kıbrıs'ı vermişiz algısı yaratılmaktadır. Oysa her şey açık ve net bir şekilde ortadadır. Kıbrıs, daha Atatürk ve İnönü doğmadan önce zaten İngilizlerin himayesi altına girmiştir.. Böylece '' Kıbrıs'ı Lozan'da kaybettik'' yalanı da iftiradan öteye geçemiyor. 

 4. 4 Musul Meselesi


  Mondros Mütakeresi'nden sonra Musul'daki 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa, Osmanlı hükümetinin isteği üzerine 8 Kasım'da Musul'dan ayrılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Musul'u boşaltmasının ardından İngilizler, Mondros Mütakeresi'nin 7. maddesini bahane ederek 3 Kasım 1918'de başlattıkları askeri harekatla 10-11 Kasım 1918'de Musul'u işgal etmiştir.

  ''Lozan Antlaşması'yla Musul neden alınmadı? sorusundan önce, '' Kurtuluş Savaşı'ndan önce Musul neden kaybedildi?'' sorusu sorulmalıdır.  


  Çökmüş bir İmparatorluğun ardından, onlarca savaş geçirmiş, savaşmaktan yorulmuş bir orduya ve halka sahip olduğumuzu unutmamak gereklidir. Tekrar savaşabilecek ne askerimiz ne de maddi durumumuzun kalmadığını göz önünde bulundurursak, neden Musul konusunda ısrarcı olmadığımızı anlamak zor değildir. Kaldı ki daha önce kendi ellerimizle teslim ettiğimiz toprağı almamız o dönem imkansızdır. Tarihi, dönemin şartlarına göre değerlendirmezsek asla  gerçeklere ulaşamayız. 

 5. 5 Lozan 2023'te Sona Erecek Yalanı


  Son yıllarda şehir efsanesi haline gelen Lozan yalanlarından biri de antlaşmanın '' 100 yıllık'' olduğu, bu nedenle 2023 yılında sona ereceği şeklindedir. 143 maddelik Lozan Antlaşması'nın hiçbir maddesinde böyle bir şey yazmamaktadır. Lozan Antlaşması '' süreli'' bir antlaşma değildir. Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Lozan Antlaşması da var olacaktır.
   
  Peki böyle yalanları kim söyleyip, yayıyor?
  Bu yalanın baş aktörü ''Fesli Kadir Mısıroğlu'dur''.  Mısıroğlu'na göre Lozan'ın gizli maddeleri vardır ve 2023 yılında biteceğini söyler. Bu kadar gizli maddeleri Kadir Mısıroğlu nereden biliyor? Biliyorsa o kadar da gizli değil demektir. Gizli madde olduğunu biliyorsa, maddelerin neler olduğunu da biliyor demektir.  Keşke Mısıroğlu bize de bu gizli maddeleri açıklasa da aydınlansak...

 6. 6 Petrol Çıkarmama Sözü!


  Cumhuriyet düşmanlarının uydurduğu bir diğer  yalan da budur. Güya Lozan Antlaşması'yla, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlere petrollerimizi, madenlerimizi çıkartmama sözü vermişiz. Bu yalana inanan genç kesim azımsanacak sayıda değil maalesef. Çünkü gençler artık sorgulayıp araştırmıyor, birileri tarafından servis edilen yalana anında inanıyor ve aynı yalanı doğruymuş gibi yayıyor. Şimdi gelelim gerçeklere...

    Osmanlı petrolleri Alman, İngiliz, Fransız petrol şirketleriyle 2. Abdulhamid'in kontrolündedir. 1900'lerin başlarında Osmanlı toprakları üzerinde İngiltere, Fransa ve Almanya arasında müthiş petrol rekabeti yaşanmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya '' İstanbul Hicaz'' demiryolu projesi çerçevesinde rayların geçtiği alanın 20'şer millik sağ ve sol yanından kalan toprakların mülkiyetini ve buralardan çıkan petrol ve madenlerin işletim haklarını içeren geniş imtiyaz vermesi, İngiltere ve Fransa'nın tepkisini çekmiştir.

     Atatürk Cumhuriyeti ise maden, petrol konusunda tamamen ''milli'' bir politika izlemiş, Türkiye'nin kendi maden ve petrollerini kendisinin çıkarıp işlemesi için çaba harcamıştır.

  Petrol ve Maden hususunda kanun çıkartmıştır, kanun şu şekildedir.

  24 Mart 1926 tarihli 792 sayılı '' Petrol Kanunu''
   ''TC sınırları içinde bütün petrol dahil tüm madenlerin işlenmesi devlete aittir.'' denilerek yülyıldan fazla bir zamandır yabancıların kontrolündeki petrol ve madenler devletleştirilmiştir. Aslında Osmanlı'nın son döneminde petrol çıkartamıyorduk, bu olayı Atatürk'e mal etmeye çalışmışlardır. Oysa kanun açık ve nettir, Türkiye Cumhuriyeti istediği zaman sınırları içerisindeki petrolleri ve madenleri çıkartabilir..

  Yıllar sonra DP hükümeti, Atatürk'ün ''milli'' ve ''devletçi'' petrol ve maden politikalarını 1950'lerde değiştirmiştir. DP hükümeti, 12 Kasım 1952'de her türlü petrol faaliyetini yabancı şirketlerin yatırımlarına açmıştır.  1954 yılında ABD'li uzmanlarca kaleme alınan '' Petrol Kanunu'' milli olmaktan çıkartılmıştır...


 7. 7 Sevr Antlaşması'nın Maddelerine Bir Göz Atalım


  -İtilâf Devletleri, l. Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı Devletine kabul ettirmeyi düşün­dükleri esasları İtalya'nın San-Remo ken­tinde belirlemişlerdi. İşte Sevr'in 10 maddesi

  Maddeleri

  1. İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti ola­rak kalacak, fakat Osmanlı Devleti azınlık­ların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.

  2. Boğazlar,  her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve "Boğazlar Komisyonu" nün idaresinde bu­lunacak.

  3. Doğu Anadolu'da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.

  4. İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bö­lümü ile Midye-Büyükçekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılar'a verilecek.

  5. Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara veri­lecek.

  6. Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını bir­leştiren bölgeler ile Suriye Fransızlar'a veri­lecek.

  7. Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.

  8. Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Ellibin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordu­nun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.

  9. Azınlıklara   geniş   haklar   verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık ihdas edilecek.

  10. Kapütilâsyonlardan da bütün devletler yarar­lanacak.

 8. 8 Lozan Antlaşması'nın Önemi


  • Yeni Türk devletinin varlığı tüm dünya tarafından kabul edildi.
  • Birçok devlet tarafından imzalandığından en uzun süreli anlaşma olup hâlâ geçerliliğini korumaktadır.
  • Misakımilli sınırları büyük bir ölçüde gerçekleşti. Osmanlı Devleti’nin sona erdiği kabul edildi.
  • Lozan Antlaşması’yla Sevr geçerliliğini yitirdi.
  • Lozan’da çözülemeyen sorunlar; 1923 – 1939 yılları arasında çözüldü.
  • Lozan Antlaşması; Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Japonya, İspanya, Portekiz ve Belçika tarafından imzalandı.
  • Türk dış politikasının esasları belirlenmiştir.
  • Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlığı sağlamıştır.
  • Sömürge uluslara örnek olmuştur.
  • Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren antlaşmaların en sonuncusudur.
 9. 9 Atatürk'ün Konuşması ve 10. Yıl MarşıLike it? Share with your friends!

90
2.5k shares, 90 points

What's Your Reaction?

Nefret Nefret
1
Nefret
Tuhaf Tuhaf
3
Tuhaf
Kötü Kötü
1
Kötü
Çok İyi Çok İyi
0
Çok İyi
Yani Yani
1
Yani
Harika! Harika!
35
Harika!
LOL! LOL!
1
LOL!
OMG! OMG!
0
OMG!
İşte bu! İşte bu!
4
İşte bu!
Bir Format Seçiniz
Kişilik Testi
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia Test
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Anket
Voting to make decisions or determine opinions
Hikaye
Formatted Text with Embeds and Visuals
Liste
The Classic Internet Listicles
Geri Sayım
The Classic Internet Countdowns
Listeyi Aç
Submit your own item and vote up for the best submission
Sıralı Liste
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Görüntü
Photo or GIF
Gif
GIF format